اصول بهداشت خواب

اصول بهداشت خواب

رعایت اصول بهداشت خواب در تمامی افرادی که  به نوعی اختلال خواب دارند، اکیدا توصیه میگردد. یکی از این اصول ،شرایط مناسب اتاق خواب می باشد . خنک بودن اتاق خواب حتی در زمستان از جمله مواردی می باشد که باید به آن توجه داشت که بهترین دما ، 60 تا 80 درجه فارنهایت (پایین تر از 20 درجه) می باشد . اتاق خواب باید تاریک باشد مثلااز جمله مواردی که باعث روشن شدن اتاق می شود ،تابیدن نور، از بیرون به اتاق می باشد که باعث ترغیب شخص به بیداری شده و مانع از خواب راحت می شود.

  1. کمبود میکروالمنت هایی در خون مانند مس ، کلسیم ، آهن و روی می توانند عامل بی خوابی شوند . افرادی که مشکل خواب دارند بهتر است از ساپلمنت غذایی مانند مولتی ویتامین و بخصوص کسانی که به بیقراری در خواب مبتلا هستند مکملهای آهن استفاده کنند.

توصیه هایی برای داشتن خواب راحت

  1. رعایت اصول بهداشت خواب در تمامی افرادی که اختلال خواب را دارند.

یکی از این اصول شرایط مناسب اتاق خواب می باشد . خنک بودن دمای اتاق خواب حتی در زمستان از جمله مواردی می باشد که باید به آن توجه داشت که بهترین دما ، 60 تا 80 درجه فارنهایت (پایین تر از 20 درجه) می باشد . اتاق خواب باید تاریک باشد مثلا مواردی که باعث روشن شدن اتاق می شود از جمله تابیدن نور از بیرون،به اتاق می باشد که باعث ترغیب شخص به بیداری شده و مانع خواب راحت می شود.

اصول بهداشت خواب

اصول بهداشت خواب

  1. کمبود میکروالمنت هایی در خون مانند مس ، کلسیم ، آهن و روی می توانند عامل بی خوابی شوند . افرادی که مشکل خواب دارند بهتر است از ساپلمنت غذایی مانند مولتی ویتامین استفاده کنند. در این بین کمبود آهن خون که با ازمون فرریتین سرم تشخیص داده میشود میتواند اختصاصا باعث بروز سندرم پای بی قرار شود

برخی از خدمات دکتر یاراحمدی فوق تخصص مغز و اعصاب :

با تشکر، مدیریت سایت دکتر یار احمدی متخصص مغز و اعصاب

پاسخ

هشت + 14 =