صحبت های بیماران دکتر یار احمدی

تشخیص تشنج

تشخیص-صرع

مراجعه یکی از بازیگران

درمان پارکینسون در دو هفته

درمان سردرد

پارکینسون

درمان تیک

درمان قطعی پارکینسون

درمان بیماری ناشناخته سندرم گیلن باره

 

درمان اختلال خواب

 

درمان صرع رولاندیک