صحبت های بیماران دکتر یار احمدی

تشخیص تشنج

تشخیص-صرع

مراجعه یکی از بازیگران

درمان پارکینسون در دو هفته

درمان سردرد

پارکینسون

درمان تیک

درمان پارکینسون

درمان بیماری ناشناخته سندرم گیلن باره

 

درمان اختلال خواب

 

درمان صرع رولاندیک

درمان اختلال وسواس

درمان اختلال وسواس

درمان کمر درد با طب سوزنی

درمان کمر درد با طب سوزنی

درمان گرفتگی عضلات

درمان فلج بلز با طب سوزنی

 

درمان گردن درد

درمان تشنج کودکان

درمان تشنج

 

درمان تشنج

درمان فراموشی

درمان-صرع-مقاوم-به-درمان

درمان صرع مقاوم به درمان

درمان بیماری عصبی

درمان بیماری عصبی

درمان تاری دید

درمان صرع

درمان پارکینسون

درمان پارکینسون یک ماه بعد

درمان پا درد

قبل از درمان پارکینسون

درمان پارکینسون یک ماه بعد

درمان پارکینسون در جوانان یک ماه بعد

 پارکینسون در جوانان (قبل از درمان)

صحبت های بیمار مبتلا به اختلال حرکتی

 

پارکینسون یک ماه قبل از درمان

درمان میگرن با طب سوزنی

صحبت های بیمار مبتلا به بیماری عصبی بعد از درمان

 

مراحل درمان پارکینسون

صحبت های بیمار مبتلا به بیماری عصبی

صحبت های بیمار مبتلا به بیماری عصبی

صحبت های بیمار مبتلا به بیماری عصبی بعد از درمان

 

بیماران مراجعه کننده از کشور عراق

صحبت های بیمار مبتلا به اختلالات خواب و سردرد

صحبت های بیمار مبتلا به فلج بلز

 

صحبت های بیمار مبتلا به حمله عصبی

صحبت های بیمار مبتلا به سردرد و تاری دید

صحبت های بیمار مبتلا به تشنج بعد از درمان

 

صحبت های بیمار مبتلا به حمله عصبی

صحبت های بیمار مبتلا به پارکینسون

توضیحات همراه بیمار بعد از درمان پارکینسون

 

مراجعه کننده عزیز از کشور عراق

 

قبل و بعد از درمان پارکینسون

 

صحبت های بیمار مبتلا به تشنج به دنبال ضربه مغزی

 

 

صحبت های بیمار مبتلا به صرع و تشنج بعد از درمان

 

صحبت های بیمار مبتلا به تشنج و مشکل عصبی

 

صحبت های بیمار مبتلا به نورالژی تری جمینال

 

 

 

صحبت های بیمار مبتلا به تشنج 

 

 

 

صحبت های بیمار مبتلا به درمان اختلال خواب با طب سوزنی

 

 

 

صحبت های بیمار مبتلا به لرزش دست

 

 

 

صحبت های بیمار مبتلا به آسیب مغذی

 

 

 

صحبت های بیمار مبتلا به دیسک کمر و گردن

 

 

 

صحبت های بیمار مبتلا به پارکینسون

 

 

 

صحبت های بیمار مبتلا به اختلال کابوس

 

 

 

صحبت های بیمار مبتلا بی خوابی

 

 

 

لرزش بدن و پارکینسون

Call Now Button