صحبت های بیماران دکتر یار احمدی

تشخیص تشنج

تشخیص-صرع

مراجعه یکی از بازیگران

درمان پارکینسون در دو هفته

درمان سردرد

پارکینسون

درمان تیک

درمان قطعی پارکینسون

درمان بیماری ناشناخته سندرم گیلن باره

 

درمان اختلال خواب

 

درمان صرع رولاندیک

درمان اختلال وسواس

درمان اختلال وسواس

درمان کمر درد با طب سوزنی

درمان کمر درد با طب سوزنی

درمان گرفتگی عضلات

درمان فلج بلز با طب سوزنی

 

درمان گردن درد

درمان تشنج کودکان

درمان تشنج

 

درمان قطعی تشنج

درمان فراموشی

درمان-صرع-مقاوم-به-درمان

درمان صرع مقاوم به درمان

درمان بیماری عصبی

درمان بیماری عصبی

درمان بیخوابی

درمان صرع

درمان پارکینسون

درمان تاری دید

درمان پا درد

قبل از درمان پارکینسون

درمان پارکینسون یک ماه بعد

درمان پارکینسون در جوانان یک ماه بعد

 پارکینسون در جوانان (قبل از درمان)

درمان پارکینسون یک ماه بعد

پارکینسون یک ماه قبل از درمان

درمان میگرن با طب سوزنی

صحبت های بیمار مبتلا به اختلال حرکتی

 

مراحل درمان پارکینسون

صحبت های بیمار مبتلا به بیماری عصبی

صحبت های بیمار مبتلا به بیماری عصبی