• اختلال دیرخوابیدن و دیر بیدار شدن ( خواب جغدی )

  • اختلال زود خوابیدن و زود بیدار شدن ( خواب چکاوکی )

  • اختلال ریتم خواب در مسافرت های هوایی طولانی ( Jet lag)

  • اختلال ریتم خواب در کارکنان شیفتی (Shift Worker)

  • اختلال خواب در نابینایان

  • اختلال ریتم نامنظم خواب